Ogrodzenia

Budowa sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Ploty plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane sztachetki PVC na plot i bramę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements
Standard